статии>благата вест

Благата вест


В началото Бог създал света - видимия и невидимия свят. Той създал водата, земята, деня, ноща, растенията и животните. Неговото най-велико създание е човека. Господ създал мъж и жена. Той нарекъл мъжа Адам, а Адам нарекъл жената Ева. Те живеели в рая и Бог им бил заръчал, че могли да ядат плодовете на всяко дърво с изключение на едно, което било за познаване на доброто и злото.

Един ден змията изкушила жената и тя яла от забранения плод и дори дала малко на Адам. Това било непослушание спрямо Бога и било също грях. Оттогава всички хора са грешници.

Но Бог има спецялен спасителен план за човеците.

Най-важното нещо е, че Господ е дал своя собствен Син, за да умре за нас. В Библията се казва: 'Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот." (Йоан 3:16). Велико е, че Бог обича всички и дори най-големите грешници! Той иска всички да го приемат като личен Спасител, да се покаят (да си признаят, че са грешни, да съжалят за греховете си и да се опитат да не ги вършат повече) и да го обичат. В резултат на това човека ще бъде очистен от греховете си и ще има мир с Господа. Дори и най-големия грешник може да бъде спасен.

В Евангелие по Йоан, 6-та глава, 37-ми стих, Исус казва: "Който дойде при мене, никак няма да го изпъдя".

Накратко благата вест се състои в това, че всеки човек е грешен, но поради Божията милост и Неговата воля може да бъде спасен, бидейки очистен от греховете си, ако се покае за тях и повярва в Бог, приемайки Го за личен Спасител и жертвата на Исус Христос за греховете на Голготския кръст.

Ето няколко стиха от Библията: "Исус извика и рече: който вярва в мене, не в мене вярва, но в Този, който ме е пратил. И който гледа мене, гледа Онзи, който ме е пратил. Аз доидох като светлина на света, за да не остане в тъмнина никой, който вярва в мене. И ако чуе някои думите ми и не ги пази, аз не го съдя, защото не доидох да съдя света, но да спася света. който ме отхвърля и не приема думите ми, има кои да го съди, словото, което говорих, то ще го съди в последния ден. Защото аз от себе си не говорих; но Отец, който ме прати, Той ми даде заповед какво да кажа и що да говоря. И зная, че онова, което Той заповядва, е вечен живот. И тъи, това което говоря, говоря го така, както ми е казал Отец." (Йоан 12: 44-50 стихове).

Библията е Божието слово. Библията е свещенна книга която всички би трябвало да я четат. Бог говори лично на всеки човек чрез нея. Човек не може да види неговия Създател заради грешното си естество. Но човек може да познава Господа чрез сърцето си.

Разбира се, човек трябва искрено да потърси Бога, за да го намери, понеже е писано: "Искаите, и ще ви се даде, хлопаите и ще ви се отвори". Всички неща в Библията са истина, но е въпрос на вяра дали човек ще ги приеме така.