статии>Четирите основни духовни принципа

Четирите основни духовни принципа


Всеки човек трябва да е наясно с долуспоменатите духовни принципи.
Има както природни закони, така и духовни. Ако не се спазват, има последици и при двата закона. Например ако човек се хвърли от 14 етаж, ще се пребие. Така и който не се съобразява с Божия закон, ще бъде осъден.

Първият духовен принцип гласи: Святият Бог ни обича и има цел за нас. Жертвата на Исус Христос е проявление на Божията любов. В подкрепа на това са стиховете: Йоан 3:16 - "Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот" и Йоан 10:10 - "Крадецът идва само да открадне, да заколи и да погуби; Аз дойдох, за да имат живот, и да го имат изобилно". Изобилния живот е синоним на пълноценния живот, а за да го постигне човек, означава да допусне изпълнението на Божията воля в живота си.

Според втория принцип човекът е грешен и отделен от Бога - "Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога" (Римляни 3:23). Все пак човек лично избира дали да вярва в Господа и си носи съответните последствия.

Третото от тези принципи е, че Исус Христос е единствения път, чрез който ние можем да достигнем Бога. Понеже човек е грешен и има нужда да вярва, той всякак се е опитвал да достигне Бога било чрез измислени религии, било чрез добър начин на живот, философии, т.е. плод на лични усилия. Това е невъзможно за него. Обаче Христос се яви, за да направи мост между Твореца и най-висшето Му творение, така че то да Го достигне. Исус е пътят и истината, и животът; никой не отива при Отца, освен чрез Него, според Йоан 14:6. В Римляни 5:8 се казва: "но Бог показва Своята любов към нас в това, че когато бяхме още грешници, Христос умря за нас", а в 1.Коринтяни 15: 3-6 - че Христос умря за греховете ни според Писанията, бе погребан; бе възкръсен на третия ден според Писанията и че се е явил на учениците Си - на Кифа, на дванадесетте, на повече от петстотин братя изведнъж.

Четвъртия духовен принцип е следния: Всеки лично трябва да приеме Исус Христос като личен Спасител. Стиховете Йоан 1:12, Ефесяни 2: 8-9 и Йоан 3: 1-8 са в подкрепа на принципа. Никой не може да решава вместо нас; ние сами си правим избора. В зависимост от него ние или приемаме Бога, или Го отхвърляме.