статии>възкръсение Христово

Възкръсение Христово


Възкръсение Христово (Великден) е един от най-големите християнски празници. Тогава празнуваме възкръсението на Спасителя Исус Христос, Който умря на Голготския кръст за нас, грешниците, като взе нашите грехове и проля скъпоценната Си кръв за нас. Чрез нея Бог ни умива от греховете ни и ни изцелява.

Исус бе невинен, безгрешен, смирен, не отвръщаше с лошо. Бе толкова смирен, че допусна да Го разпнат - Праведният за неправедните, Святият за нечистите. Но по онова време израилтяните не осъзнаваха какво правят и някои, по-голямата част, не можаха да познаят, че Христос е дошъл на земята. Той бе дошъл с цел да изкупи нашите грехове и да ни спаси, тъй като човек е грешен още след като Адам и Ева са съгрешили. Човек не заслужава спасение, но поради голямата Божия милост и благодат има шанс да бъде оправдан чрез вяра и да бъде в Божието царство с неговия Създател. Човек може да се спаси единствено и само чрез вяра в Божия Син, Исус Христос, а не чрез добрите си дела.

"А като се мина съботата, при разсъмването на първия ден от седмицата, дойдоха Мария Магдалина и другата Мария да видят гроба. А ето, стана голям трус; защото ангел от Господа слезе от небето и пристъпи, отвали камъка и седна на него. Изгледът му беше като блескавица и облеклото му бяло като сняг. И в страха си от него стражарите трепереха и паднаха като мъртви. А ангелът проговори, като каза на жените: "Вие не се бойте, защото зная, че търсите разпънатия Исус. Няма Го тук; защото възкръсна, както и рече: дойдете, вижте мястото, гдето е лежал Господ. И идете скоро да кажете на учениците Му, че е възкръснал от мъртвите; и ето, Той отива преди вас в Галилея; там ще Го видите; ето, казах ви." И те излязоха бързо от гроба със страх и голяма радост, и завтекоха се да известят на учениците Му. И ето, Исус ги срещна и рече: "Здравейте!" А те се приближиха и се хванаха за нозете Му и Му се поклониха."(Евангелие по Матея, гл. 28 1-9 стих). По-горните стихове описват възкръсението на Исуса. Ангелът проповядва първата възкръсенска проповед, която гласи: "Няма Го тук; защото възкръсна".

Ние хората би трябвало да сме щастливи за всичко каквото е извършил Господ за нас. Би трябвало да Му благодарим за възможността, която ни е дал, а именно - да бъдем с Него в Неговото Небесно царство. Не бива и да забравяме, че Христос е победил смъртта на кръста.

Днес като че ли повечето наблягат на традициите - ядене, пиене на празника. Разбира се, на празника сутрина хората отиват и на църква. Традициите не са лошо нещо, но според мен би трябвало да се набляга на събитието, което се е случило преди 2000 години и да не празнуваме само с ядене и пиене. Трябва поне мъничко да си спомним за живота на Исус, за възкръсението Му и да Му благодарим за всичко, което е направил за нас.